Hvem er vi!

Naturbørnehuset Knuden er en selvejende integreret daginstitution, for børn i alderen 0 – 6 år.  Vores første åbningsdag er tirsdag den 7 april. Institutionen er normeret til 20 børn, og beliggende i Knudby, vi har pt 10 børn skrevet op, hvoraf 8 børn er vuggestuebørn.

Naturbørnehuset Knuden er omgivet med rige naturoplevelser i lokalområdet med både fjorden, marker, enge og omkringliggende skove. Disse naturoplevelser skal være en del af børnenes hverdag, de skal tages på opdagelse i naturen, og have en masse leg og læring herigennem.

Naturbørnehuset Knuden er en lille institution med struktur, overskuelighed, rummelighed og nærvær, hvor vi ønsker at skabe trygge rammer, som er mere familiære end institutionsprægede. Hvor børnene er sammen på tværs af alder og hvor der udvikles selvværd, selvtillid og knyttes venskaber. Børnene er omgivet af omsorgsfulde, tydelige, troværdige og deltagende voksne, som er nærværende og lyttende.

Naturbørnehuset Knuden rummer enestående muligheder for et fantastisk børneliv igennem venskaber, leg, læring, tryghed, fordybelse og nysgerrighed Vi har til huse i et hyggeligt hus, hvor der er hjemmelige omgivelser, med rammer til kreative aktiviteter, leg og hygge.
Det er et tidligere parcelhus, som er ombygget til børneinstitution, og som den tidligere institution, Mathildes Børnehus, har haft til huse i, i flere år. Huset rummer både legestationer, lille legerum, vaskerum og personalerum med badeværelse.Udenfor er der et skur med bl.a. et rum med sovekrybber og plads til barnevogne i og et stort rum med udendørs legesager. Der er legeplads rundt om det meste af huset med en masse små legesteder mellem buske og træer, der er dejlige legeredskaber og legepladsen kan også deles op i to, hvis behovet er til dette.

Vi har et tæt samarbejde med forældrene, som giver en stor opbakning til Naturbørnehuset Knuden. Vi har også et godt samarbejde med lokalsamfundet, hvor vi har en lille flok af frivillige som kommer og hygger lidt ekstra om børnene, ved f.eks at bage boller, læse historier og tage med på ture (både i og udenfor lokalområdet). Derudover har vi Børnehusets Venner, som er en støtteforening til Naturbørnehuset Knuden.

Naturbørnehuset Knuden  adresse: Trenmosevej 1, 8831 Løgstrup TLF: 91568068 Email: knuden@naturboernehusetknuden.dk