Oven over denne tekst er placeret et nav tag med et link til forsiden. Det kan ses at nav tagget ikke "født" med nogen form for styling overhovedet

The nav tag defines a set of navigation links.

Kilde

Herunder ses koden der har oprettet nav tagget

navTagCode