PDF X-Change Viewer

Programmet er kommet i en ny version (2.5.212), den bør du skifte til fordi den overflødiggør tidligere indstillings-fil.

Tjek hvilken version du har:

Åbn PDF X-Change og gå ind i Hjælp – og vælg: Om PDF X Change læser.

Her kan du læse hvilken version du har. Har du en tidligere version end 2.5.212 kan det være en god ide at fjerne programmet og installerer den nyeste version som du finder her.

http://www.tracker-software.com/product/downloads/


Brug af PDF X-CHANGE
Husk at programmet ikke selv kan læse teksten højt – derfor skal det bruges sammen med et oplæsningsprogram.

Derudover er det også vigtigt at PDF´en har løsrevet tekst. Dvs at der skal være udført OCR – ellers kan teksten ikke markeres og læses.


Læs
Aktiver oplæsning ved at klikke på det blå
Marker tekst
Tast Ctrl C

Skriv
Aktiver skrivefelt ved at klikke på
Skrivemaskine 
Klik på det sted i dokumentet, hvor du ønsker at skrive
Skriv (skrivefeltet vises som en blågul ramme)
Vil du senere rette i det skrevne, skal du først dobbeltklikke på teksten
Ordforslag virker sammen med PDF X-Change, men vær opmærksom på, at du måske bliver nødt til at bruge modsatte musetast, når du vil indsætte et ord.