Margit Gade

Født 1966. Uddannet folkeskolelærer,
PD i specialpædagogik.

Jeg har altid villet være lærer og har stort set altid været optaget af, hvordan man forklarer noget, så andre kan forstå det.
Men det betyder ikke, at vejen til lærergerningen blev lige eller direkte. Heldigvis fjumrede jeg rundt, var ung pige i huset, arbejdede på plejehjem, var dramalærer, solgte papnæser og hjemmelavede hatte med morgenmad og vandhane, underholdte turister, rejste ud og kom hjem – uden horn.
Efter mange krumspring blev jeg uddannet folkeskolelærer i 1997. Siden har jeg arbejdet på Farsø efterskole, en efterskole for unge med læse- og skrivevanskeligheder. Her mødte jeg unge mennesker som på hver deres måde kæmpede med skriftsproget. Det var en meget lærerig periode – også fordi Farsø Efterskole i de år besluttede at satse massivt på it.
Efter ni år på efterskolen skiftede jeg til Resen skole, en folkeskole i Skive. Her oplevede jeg folkeskolernes særlige vilkår og problemstillinger. Jeg var klasselærer på mellemtrinnet, men havde stor kontakt til skolens øvrige klasser gennem specialundervisning. Min erfaring er opstået i mødet med alle de dejlige elever, engagerede medarbejdere og forældre.

Jeg har udgivet bøgerne:
Kompensatorisk it, it-hjælpemidler i undervisningen, Forlag Malling Beck 2006
Dansk med it, Vis mig hvordan! Akademisk Forlag 2012

 

Artikel i Skive Folkeblad

Den 25. aug bragte Skive Folkeblad en artikel om mit arbejde.
Artiklen er skrevet af Hanne Skibsted og billeder er taget af
fotograf Steen Don.
Du kan læse artiklen her.