Regler for færdsel i naturen

 

Regler for færdsel med heste i naturen!

Når man tænker tilbage på påsken 2011, kan vi nok alle blive enige om at det var en rigtig dejlig ride/køre påske. Solen stod høj på en fin blå himmel, og dagene var dejlige varme. Alt hvad man kan ønske sig når man er hesteinteresseret. Desværre sker det fra tid til anden at et område bliver lukket for heste. Hvorfor sætter skovejere skilte op med ridning/kørsel med hest forbudt? Mon det kan tænkes at der er nogle få ryttere/kuske der ikke helt ved hvordan man skal opføre sig når man færdes i naturen! Det er de få der ødelægger det for de mange. I denne påske oplevede jeg to ryttere der stoppede mig og spurgte om de måtte tage en galop på stubmarken ved siden af den jeg var i gang med at pløje. Da det ikke er min mark, kunne jeg kun sige at hvis det var min mark ville de ikke få lov, men at den var ejet af xx, som de måtte spørge om lov. Ok sagde de og satte af i galop ned af stupmarken. Et par dage senere ser jeg to andre ryttere komme ridende op af min nyetablerede græsmark, går ned og spørger dem hvad de laver? Får svaret at de var faret vild, også troede de at de kunne finde en vej ind i skoven igen! Samme svar fik et andet medlem af bestyrelsen da hun mødte et par ryttere på hendes mark også i påsken 2011. Rider man på en markvej, som slutter for enden af en mark, hvilket mange markveje gør, skal man vende om og ride samme vej tilbage igen.  Derfor denne oversigt over hvordan man begår sig på forskellige steder i naturen.

 

RIDNING PÅ MARKVEJE OG STIER

Ridning på markveje og stier er som udgangspunkt tilladt på alle veje og stier i det åbne land med mindre der er lovligt skiltet ridning forbudt. En sti er efter naturbeskyttelsesloven en ”permanent menneskeskabt færdselsbane”. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet.

 

 

RIDNING PÅ DYRKEDE AREALER

Ridning på dyrkede arealer herunder stubmarker, brakmarker og i sprøjtespor kræver ejerens tilladelse. De fleste lodsejere er flinke mennesker, som man kan lave personlige aftaler med.

 

 

RIDNING PÅ DYRKNINGSFRI BRÆMMER

Ridning på dyrkningsfri bræmmer, langs åer og vandløb kræver ejerens tilladelse.

 

 

RIDNING I STATSEJEDE SKOVE

Statsskovene er markeret med røde pæle med Skov og Naturstyrelsens logo, samt evt. uddybende infotavler. I statsejede skove er ridning tilladt på asfalterede veje, på stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 m i bredden. Desuden er ridning tilladt i skovbunden, dog ikke i nyplantninger og nær fortidsminder. Det kan ved skiltning fremgå, om ridning på øvrige stier og veje er tilladt. Det kan ved skiltning fremgå, at visse afsnit af skoven er lukket for ridning. Man kan finde statsskove, tur og ruteforslag, shelters, skove med fri teltning, pausefolde, grillpladser mm. se www.sns.dk

 

 

RIDNING I PRIVATE SKOVE

I private skove er ridning tilladt på gennemgående, private fællesveje. Ridning på disse veje kan dog alligevel være forbudt, såfremt alle ejere af vejen er enige om forbuddet, og skilte er opsat. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet. Skovejeren kan tillade ridning, evt. mod betaling

 

 

RIDNING I ØVELSESTERRÆNER

Ifølge loven skal offentlighedens adgang til de militære øvelsesområder tilgodeses, når sikkerhed og andre forhold tillader det. Bestemmelser om adgang til det enkelte øvelsesområde skal fremgå af drifts- og plejeplaner, skilte, afspærringer og ordensreglement. Se www.forsvaret.dk

 

 

RIDNING PÅ STRANDE

på hele den ubevoksede strandbred er ridning tilladt fra 1. september til 31. maj, såfremt der er lovlig adgang dertil ad veje eller stier. På strande, hvor bilkørsel er tilladt, må rides hele året. I badesæsonen skal tages særligt hensyn til badegæster, og hestepærer graves ned. Ejeren af stranden (ofte staten eller kommunen) kan give tilladelse til ridning i sommermånederne og flere steder findes hestebadestrande, hvor det er også er tilladt at ride på stranden og bade med hesten i juni, juli og august.

 

 

RIDNING I KLITTER

Klitter og strandfredede arealer er meget sårbare naturtyper. Derfor må der kun rides på veje og stier, hvor ridning er tilladt.

 

 

RIDNING PÅ SPÆRREDE VEJE OG STIER

Hvis veje eller stier spærres, nedlægges, pløjes væk, gror til eller der opsættes forbudsskilte på strækninger, hvor ridning ikke før har været forbudt, så kontakt kommunen skriftligt og bed om undersøgelse af lovligheden.  Det kan være svært at vide, om de skilte man møder, er lovlige eller ej.

 

 

RIDNING OG JAGT

Generelt er der ikke problemer med ridning i jagtterræn. Hesten virker tillidsskabende og som rytter kan vi ofte opleve at komme meget tæt på vildtet uden det bliver skræmt. MEN forstyrrelse under selve jagten kan ødelægge jægerens muligheder og være årsag til unødvendige konflikter. Møder man et jagtselskab udvises hensyn - find en alternativ rute.  Selskabsjagter som fx klapjagter afholdes i perioden fra 1. oktober til 31. januar. Jagt på råbuk er enkeltmandsjagt som foregår i perioden 16. maj til 15. juli. Jagten udøves overvejende fra solopgang til kl. 8.00 og så igen de sidste par timer inden solnedgang. Især de første dage i jagtperioden er der mange forventningsfulde jægere i terrænet. Når jagttiden nærmer sig kan det være en god ide at kontakte rideterræntets lodsejere eller skovadministration for at få oplysninger om datoer for kommende jagtarrangementer, således at ridningen kan undgås på de dage og steder, hvor der er jagt.

Regler for færdsel i naturen

 

Regler for færdsel med heste i naturen!

Når man tænker tilbage på påsken 2011, kan vi nok alle blive enige om at det var en rigtig dejlig ride/køre påske. Solen stod høj på en fin blå himmel, og dagene var dejlige varme. Alt hvad man kan ønske sig når man er hesteinteresseret. Desværre sker det fra tid til anden at et område bliver lukket for heste. Hvorfor sætter skovejere skilte op med ridning/kørsel med hest forbudt? Mon det kan tænkes at der er nogle få ryttere/kuske der ikke helt ved hvordan man skal opføre sig når man færdes i naturen! Det er de få der ødelægger det for de mange. I denne påske oplevede jeg to ryttere der stoppede mig og spurgte om de måtte tage en galop på stubmarken ved siden af den jeg var i gang med at pløje. Da det ikke er min mark, kunne jeg kun sige at hvis det var min mark ville de ikke få lov, men at den var ejet af xx, som de måtte spørge om lov. Ok sagde de og satte af i galop ned af stupmarken. Et par dage senere ser jeg to andre ryttere komme ridende op af min nyetablerede græsmark, går ned og spørger dem hvad de laver? Får svaret at de var faret vild, også troede de at de kunne finde en vej ind i skoven igen! Samme svar fik et andet medlem af bestyrelsen da hun mødte et par ryttere på hendes mark også i påsken 2011. Rider man på en markvej, som slutter for enden af en mark, hvilket mange markveje gør, skal man vende om og ride samme vej tilbage igen.  Derfor denne oversigt over hvordan man begår sig på forskellige steder i naturen.

 

RIDNING PÅ MARKVEJE OG STIER

Ridning på markveje og stier er som udgangspunkt tilladt på alle veje og stier i det åbne land med mindre der er lovligt skiltet ridning forbudt. En sti er efter naturbeskyttelsesloven en ”permanent menneskeskabt færdselsbane”. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet.

 

 

RIDNING PÅ DYRKEDE AREALER

Ridning på dyrkede arealer herunder stubmarker, brakmarker og i sprøjtespor kræver ejerens tilladelse. De fleste lodsejere er flinke mennesker, som man kan lave personlige aftaler med.

 

 

RIDNING PÅ DYRKNINGSFRI BRÆMMER

Ridning på dyrkningsfri bræmmer, langs åer og vandløb kræver ejerens tilladelse.

 

 

RIDNING I STATSEJEDE SKOVE

Statsskovene er markeret med røde pæle med Skov og Naturstyrelsens logo, samt evt. uddybende infotavler. I statsejede skove er ridning tilladt på asfalterede veje, på stenbelagte veje og på grusveje over 2,5 m i bredden. Desuden er ridning tilladt i skovbunden, dog ikke i nyplantninger og nær fortidsminder. Det kan ved skiltning fremgå, om ridning på øvrige stier og veje er tilladt. Det kan ved skiltning fremgå, at visse afsnit af skoven er lukket for ridning. Man kan finde statsskove, tur og ruteforslag, shelters, skove med fri teltning, pausefolde, grillpladser mm. se www.sns.dk

 

 

RIDNING I PRIVATE SKOVE

I private skove er ridning tilladt på gennemgående, private fællesveje. Ridning på disse veje kan dog alligevel være forbudt, såfremt alle ejere af vejen er enige om forbuddet, og skilte er opsat. Kommunen kan i visse tilfælde tilsidesætte forbuddet. Skovejeren kan tillade ridning, evt. mod betaling

 

 

RIDNING I ØVELSESTERRÆNER

Ifølge loven skal offentlighedens adgang til de militære øvelsesområder tilgodeses, når sikkerhed og andre forhold tillader det. Bestemmelser om adgang til det enkelte øvelsesområde skal fremgå af drifts- og plejeplaner, skilte, afspærringer og ordensreglement. Se www.forsvaret.dk

 

 

RIDNING PÅ STRANDE

på hele den ubevoksede strandbred er ridning tilladt fra 1. september til 31. maj, såfremt der er lovlig adgang dertil ad veje eller stier. På strande, hvor bilkørsel er tilladt, må rides hele året. I badesæsonen skal tages særligt hensyn til badegæster, og hestepærer graves ned. Ejeren af stranden (ofte staten eller kommunen) kan give tilladelse til ridning i sommermånederne og flere steder findes hestebadestrande, hvor det er også er tilladt at ride på stranden og bade med hesten i juni, juli og august.

 

 

RIDNING I KLITTER

Klitter og strandfredede arealer er meget sårbare naturtyper. Derfor må der kun rides på veje og stier, hvor ridning er tilladt.

 

 

RIDNING PÅ SPÆRREDE VEJE OG STIER

Hvis veje eller stier spærres, nedlægges, pløjes væk, gror til eller der opsættes forbudsskilte på strækninger, hvor ridning ikke før har været forbudt, så kontakt kommunen skriftligt og bed om undersøgelse af lovligheden.  Det kan være svært at vide, om de skilte man møder, er lovlige eller ej.

 

 

RIDNING OG JAGT

Generelt er der ikke problemer med ridning i jagtterræn. Hesten virker tillidsskabende og som rytter kan vi ofte opleve at komme meget tæt på vildtet uden det bliver skræmt. MEN forstyrrelse under selve jagten kan ødelægge jægerens muligheder og være årsag til unødvendige konflikter. Møder man et jagtselskab udvises hensyn - find en alternativ rute.  Selskabsjagter som fx klapjagter afholdes i perioden fra 1. oktober til 31. januar. Jagt på råbuk er enkeltmandsjagt som foregår i perioden 16. maj til 15. juli. Jagten udøves overvejende fra solopgang til kl. 8.00 og så igen de sidste par timer inden solnedgang. Især de første dage i jagtperioden er der mange forventningsfulde jægere i terrænet. Når jagttiden nærmer sig kan det være en god ide at kontakte rideterræntets lodsejere eller skovadministration for at få oplysninger om datoer for kommende jagtarrangementer, således at ridningen kan undgås på de dage og steder, hvor der er jagt.