Årsregnskab 2010

PR/29/03-11

KontoNavnÅr 2010
PR/01-10
UL/12-10
År 2009
PR/01-09
UL/12-09
UDSVING


Indtægter

100 Kontigent -1.950,00 -1.900,00 -50,00
125 Foredrag mv. -1.050,00 0,00 -1.050,00
150 Hestens Dag 4.650,00 0,00 4.650,00
200 Sponser   -68.000,00 68.000,00
225 Offentlig tilskud   -40.000,00 40.000,00
250 Standleje til Hestensdag   -6.210,00 6.210,00
390 Indtægter i alt 1.650,00 -116.110,00 -117.760,00


Udgifter

400 Annoncer 1.758,80 18.427,24 -16.668,44
450 Reklame materiale 231,25 2.585,42 -2.354,17
460 Web side 595,00 0,00 595,00
475 Porto 120,50 0,00 120,50
480 Forplejning 1.721,00 0,00 1.721,00
500 Tøj mv.   11.276,25 -11.276,25
600 Befordring mv. -6.500,00 16.500,00 -23.000,00
690 Udgifter i alt -2.073,45 48.788,91 -50.862,36,00
695 Resultat -423,45 -67.321,09 66.897,64


AKTIVER

800 Skyldig debitor   51.000,00 -51.000,00
825 Kasse 1.923,00 0,00 1.923,00
850 Bank 9100 4502072477 65.821,54 23.749,46 42.072,08
890 AKTIVER I ALT 67.744,54 74.749,46 -7.004,92


PASSIVER

1000 Overført resultat -67.321,09 0,00 -67.321,09
1001 Årets resultat -423,45 -67.321,09 66.897,64
1050 Skyldig kreditor   -7.428,37 7.428,37
1200 PASSIVER -67.321,09 -7.428,37 -59.892,72
1201 PASSIVER I ALT -67.744,54 -74.749,46 -7.004,92
Fejlkonto Fejlkonto   0,00 0,00

Årsregnskab 2010

PR/29/03-11

KontoNavnÅr 2010
PR/01-10
UL/12-10
År 2009
PR/01-09
UL/12-09
UDSVING


Indtægter

100 Kontigent -1.950,00 -1.900,00 -50,00
125 Foredrag mv. -1.050,00 0,00 -1.050,00
150 Hestens Dag 4.650,00 0,00 4.650,00
200 Sponser   -68.000,00 68.000,00
225 Offentlig tilskud   -40.000,00 40.000,00
250 Standleje til Hestensdag   -6.210,00 6.210,00
390 Indtægter i alt 1.650,00 -116.110,00 -117.760,00


Udgifter

400 Annoncer 1.758,80 18.427,24 -16.668,44
450 Reklame materiale 231,25 2.585,42 -2.354,17
460 Web side 595,00 0,00 595,00
475 Porto 120,50 0,00 120,50
480 Forplejning 1.721,00 0,00 1.721,00
500 Tøj mv.   11.276,25 -11.276,25
600 Befordring mv. -6.500,00 16.500,00 -23.000,00
690 Udgifter i alt -2.073,45 48.788,91 -50.862,36,00
695 Resultat -423,45 -67.321,09 66.897,64


AKTIVER

800 Skyldig debitor   51.000,00 -51.000,00
825 Kasse 1.923,00 0,00 1.923,00
850 Bank 9100 4502072477 65.821,54 23.749,46 42.072,08
890 AKTIVER I ALT 67.744,54 74.749,46 -7.004,92


PASSIVER

1000 Overført resultat -67.321,09 0,00 -67.321,09
1001 Årets resultat -423,45 -67.321,09 66.897,64
1050 Skyldig kreditor   -7.428,37 7.428,37
1200 PASSIVER -67.321,09 -7.428,37 -59.892,72
1201 PASSIVER I ALT -67.744,54 -74.749,46 -7.004,92
Fejlkonto Fejlkonto   0,00 0,00