KontoNavnPERIODE
PR/01-12
UL/12-12
ÅR TIL DATO
PR/01-12
UL/12-12
  Indtægter    
100 Kontigent -1.900,00 -1.900,00
390 Indtægter i alt -1.900,00 -1.900,00
  Udgifter    
400 Annoncer 951,25 951,25
455 FarmShow 2.187,50 2.187,50
460 Web side 360,00 360,00
480 Forplejning 860,00 860,00
485 Bank gebyr 12,00 12,00
690 Udgifter i alt 4.370,75 4.370,75
  Renteindtægt    
692 Renter bank -35,78 -35,78
693 Renter i alt -35,78 -35,78
695 Resultat 2.434,97 2.434,97
  AKTIVER    
750 Telt 5*8 m 2.699,00 2.699,00
825 Kasse 1.926,50 1.926,50
850 Bank 8510-7254695 52.532,89 52.532,89
890 AKTIVER I ALT 57.158,39 57.158,39
  PASSIVER    
1000 Overført resultat -59.593,36 -59.593,36
1001 Årets resultat 2.422,97 2.422,97
1200 PASSIVER -59.593,36 -59.593,36
1201 PASSIVER I ALT -57.170,39 -57.170,39
KontoNavnPERIODE
PR/01-12
UL/12-12
ÅR TIL DATO
PR/01-12
UL/12-12
  Indtægter    
100 Kontigent -1.900,00 -1.900,00
390 Indtægter i alt -1.900,00 -1.900,00
  Udgifter    
400 Annoncer 951,25 951,25
455 FarmShow 2.187,50 2.187,50
460 Web side 360,00 360,00
480 Forplejning 860,00 860,00
485 Bank gebyr 12,00 12,00
690 Udgifter i alt 4.370,75 4.370,75
  Renteindtægt    
692 Renter bank -35,78 -35,78
693 Renter i alt -35,78 -35,78
695 Resultat 2.434,97 2.434,97
  AKTIVER    
750 Telt 5*8 m 2.699,00 2.699,00
825 Kasse 1.926,50 1.926,50
850 Bank 8510-7254695 52.532,89 52.532,89
890 AKTIVER I ALT 57.158,39 57.158,39
  PASSIVER    
1000 Overført resultat -59.593,36 -59.593,36
1001 Årets resultat 2.422,97 2.422,97
1200 PASSIVER -59.593,36 -59.593,36
1201 PASSIVER I ALT -57.170,39 -57.170,39