februar 2018
MaTiOnToFr
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Nyhedsbrev

Forretningsorden

 

Skiveegnens Hestecentrum

FORRETNINGSORDEN 2013

1.    Bestyrelsen holder mindst 4 bestyrelsesmøder årligt. Yderligere møder kan aftales efter behov eller ønske fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmøderne holdes fortrinsvis en hverdag.

2.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.  Sekretæren udsender dagsorden senest 8 dage før bestyrelsesmødet. Ønskes der punkter på dagsordnen ud over de faste punkter, skal disse være formanden i hænde senest 10 hverdage før mødet. Formanden er ordstyrer. I dennes fravær er næstformanden ordstyrer.

3.    Dagsorden har følgende faste punkter
a.    Økonomi og medlemmer
b.   Arrangementer
c.    Ridestier
d.    Hjemmeside

4.    Senere forslag kan behandler og beslutninger træffes, hvis bestyrelsen enstemmigt beslutter det.

5.    Afbud til bestyrelsesmøder gives så vidt det er muligt senest formiddagen forud for mødet pr. telefon eller mail. Formanden tager i samråd med næstformanden stilling til evt. aflysning, der så umiddelbart herefter meddeles bestyrelsesmedlemmerne.

6.    Sekretæren udarbejder og udsender et referat til bestyrelsesmedlemmerne umiddelbart efter hvert møde. Bestyrelsesmedlemmerne har så 5 hverdage til gennemlæsning og evt. kommentar, er der ingen kommentar eller ændringer. Kommer der ingen indsigelser, betragtes referatet som godkend og skal offentligøres på hjemmesiden. Ved beslutninger, der kræver handling anføres, hvem der er ansvarlig for udførelsen af beslutningen.

7.     Der ydes ikke diæter og honorarer til bestyrelsesmedlemmerne, suppleanter og observatører.

SÅLEDES VEDTAGET PÅ BESTYRELSEMØDE DEN 30. APRIL 2013

Skiveegnens Hestecentrum