referat 07.10.2009

 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 7.oktober 2009 i Skiveegnens Hestecentrum

Mødet blev afholdt hos Christina Bonde.

Tilstede var:
Bettina K, Jørn, Christina og Maibritt. Bettina H havde pga. sygdom meldt afbud. Birger var ikke mødt op.

Da den sædvanlige referent havde meldt afbud, overtog aftenens vært opgaven at skrive referat.

Hjemmesiden :
Hjemmesiden er ikke optimal. Maibritt vil gerne evt. lave en ny side fra bunden engang ved lejlighed.

Økonomi og Medlemmer :
Antallet af medlemmer er pt. ikke mere end 15 stk., og det er ikke et antal der kan bære en ny hjemmeside mm

Der skal laves en charmeoffensiv med pjecer og annoncer for medlemskab
Denne skal uddeles helst i dette år FØR julehandelen går amok
Der skal findes en grafiker til at hjælpe med denne
Medlemmer skal have et nyhedsbrev
Der blev diskuteret hvilke mulige emner/personer der kunne komme til at figurere på en liste over emner/temaer, Tina Lund, Thomas Velin, Andreas Schou, mm Jørn ”stikker en finger i jorden” hos disse.

Det foreløbige resultat fra Hestens Dag 2009 blev gennemgået, og godkendt. Der manglede et par enkelte regninger ved aftenens møde, det endelige regnskab vil blive læst og godkendt snarest muligt af bestyrelsen.

Hestens Dag :
Efter endt evalueringsmøde torsdag d 1. oktober var der bred enighed om at arrangementet var forløbet godt. Der var forslag til enkelte ting som evt. skal gøres anderledes i 2010. Der er allerede nu aftalt dato for det første møde til HD2010. Her vil gengangerne fra i år være Marianne Lauersen, Heidi Christensen, Maibritt Rittermann og Christina Bonde. Derudover vil Jane Nees fra Skive Rideklub og Vagn Hornum fra Skive Trav være at finde i næste års ”Taskforce”.

Bosætning :
Intet nyt – dog har en liebhaver-skovfoged rettet henvendelse til foreningen, vedr. en annoncering på hjemmesiden. Det blev aftalt at en rimelig pris for at figurere på hjemmesiden vil være på kr. 1.500. Bettina K. vil tage kontakt til denne.

Ridestier :
Intet nyt

Generalforsamling :
Der skal evt. gøres opmærksom på vores 1ére, dvs. alle de der har gjort noget særligt for at promovere hestesporten i Skive og omegn. Gerne med en uddeling af blomster eller andet i forbindelse med generalforsamlingen
Der er et mål fra at få min 50 medlemmer i hus inden generalforsamlingen

OBS : Der er Skive By Night i løbet af oktober måned. Ville det ikke her være en ide at gøre os selv synlige i gågaden.

Tak for god ro og orden.

referat 07.10.2009

 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 7.oktober 2009 i Skiveegnens Hestecentrum

Mødet blev afholdt hos Christina Bonde.

Tilstede var:
Bettina K, Jørn, Christina og Maibritt. Bettina H havde pga. sygdom meldt afbud. Birger var ikke mødt op.

Da den sædvanlige referent havde meldt afbud, overtog aftenens vært opgaven at skrive referat.

Hjemmesiden :
Hjemmesiden er ikke optimal. Maibritt vil gerne evt. lave en ny side fra bunden engang ved lejlighed.

Økonomi og Medlemmer :
Antallet af medlemmer er pt. ikke mere end 15 stk., og det er ikke et antal der kan bære en ny hjemmeside mm

Der skal laves en charmeoffensiv med pjecer og annoncer for medlemskab
Denne skal uddeles helst i dette år FØR julehandelen går amok
Der skal findes en grafiker til at hjælpe med denne
Medlemmer skal have et nyhedsbrev
Der blev diskuteret hvilke mulige emner/personer der kunne komme til at figurere på en liste over emner/temaer, Tina Lund, Thomas Velin, Andreas Schou, mm Jørn ”stikker en finger i jorden” hos disse.

Det foreløbige resultat fra Hestens Dag 2009 blev gennemgået, og godkendt. Der manglede et par enkelte regninger ved aftenens møde, det endelige regnskab vil blive læst og godkendt snarest muligt af bestyrelsen.

Hestens Dag :
Efter endt evalueringsmøde torsdag d 1. oktober var der bred enighed om at arrangementet var forløbet godt. Der var forslag til enkelte ting som evt. skal gøres anderledes i 2010. Der er allerede nu aftalt dato for det første møde til HD2010. Her vil gengangerne fra i år være Marianne Lauersen, Heidi Christensen, Maibritt Rittermann og Christina Bonde. Derudover vil Jane Nees fra Skive Rideklub og Vagn Hornum fra Skive Trav være at finde i næste års ”Taskforce”.

Bosætning :
Intet nyt – dog har en liebhaver-skovfoged rettet henvendelse til foreningen, vedr. en annoncering på hjemmesiden. Det blev aftalt at en rimelig pris for at figurere på hjemmesiden vil være på kr. 1.500. Bettina K. vil tage kontakt til denne.

Ridestier :
Intet nyt

Generalforsamling :
Der skal evt. gøres opmærksom på vores 1ére, dvs. alle de der har gjort noget særligt for at promovere hestesporten i Skive og omegn. Gerne med en uddeling af blomster eller andet i forbindelse med generalforsamlingen
Der er et mål fra at få min 50 medlemmer i hus inden generalforsamlingen

OBS : Der er Skive By Night i løbet af oktober måned. Ville det ikke her være en ide at gøre os selv synlige i gågaden.

Tak for god ro og orden.