Referat 27.01.2009

 

 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 27.01.2009 i Skiveegnens Hestecentrum

 

Næste møde 12. marts 2009 kl. 19.30 hos Bettina Mørch Holm

 

Konstituering
 Formand Bettina Kaastrup (valgt for et år)
 Næstformand Christina Bonde
 Kasserer Birger Schütte
 Sekretær Bettina Mørch Holm (valgt for et år)
 Menig Jørn Laursen

 

Forretningsorden

 

    * Bestyrelsesmøder Efter behov på sigt
    * Ind til Hestenes dag er planlagt oftere møder
    * Bankkonto Bestilles af Birger Schütte
    * Der skal udarbejdes tilmeldingsskema
    * Bestille girokort til indbetaling af medlemskab
    * Cvr.nr og nemkort skal bestilles
    * Medlemmer Målsætning – 100 medlemmer inden ordinær generalforsamling i 2010
    * Hestenes DAG
         Tovholder – Christina Bonde
         Talt en del om hestenes dag og det praktiske arbejde
         Aktuelle opgaver

 

       1. Lave skrivelse til potentielle deltagere
       2. Lave skrivelse til potentielle udstillere
       3. Bettina Kaastrup læser korrektur
       4. Skal på nettet
       5. Skal udleveres af alle
       6. Kontrakt med Land og Fritid skal fornyes (Jørn Laursen vil deltage i dette)Forslag om ”praktiske opvisninger ”
           Smed der skoer
          Hestemassør
          Nissens legat
          Dyrlæge
           Forslag om et stort telt med udstillinger inden for
          Ejendomsnæglere
          Bygherrer
          Håndværkere
          Staldinventar mv.
          Landboforening
          Særskilt bestyrelsesmøde vedrørende Hestenes Dag

 

    Ridestier
       Tovholder Bettina Mørch Holm
       Kommissorium udarbejdes af tovholder og forelægges bestyrelsen
       Kan fx indeholde
      1. Drejebog for oprettelse af ridesti
      2. Vedligeholdelse
      3. Økonomi
      4. Kontakter, både til projektet og andet (husk liste over interesserede fra generalforsamling)
      5. Brug af hjemmeside
      6. Positiv omtale af stier (profilering) med ”takt og tone i naturen”
      7. Høhoteller
      8. Andet

 

    Bosætning
      Tovholder Birger Schütte (Jørn Laursen vil gerne være med)
      Kommissorium udarbejdes af tovholder og forelægges bestyrelsen

   Hjemmeside
       Tovholder Christina Bonde
       - Navneforslag
      - Både Skiveegnens Hestecentrum og HestenetSkive
      - Vedligeholdelse af hjemmeside
      - Oprettelse af punkt vedr. Velkomstpakke
      - Udkast til godkendelse af bestyrelse (velkomstpakken)
      - Sikre at emails går videre til Bettina Mørch Holm
      Logo Udskrivelse af konkurrence på nettet

Referat 27.01.2009

 

 

 

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 27.01.2009 i Skiveegnens Hestecentrum

 

Næste møde 12. marts 2009 kl. 19.30 hos Bettina Mørch Holm

 

Konstituering
 Formand Bettina Kaastrup (valgt for et år)
 Næstformand Christina Bonde
 Kasserer Birger Schütte
 Sekretær Bettina Mørch Holm (valgt for et år)
 Menig Jørn Laursen

 

Forretningsorden

 

    * Bestyrelsesmøder Efter behov på sigt
    * Ind til Hestenes dag er planlagt oftere møder
    * Bankkonto Bestilles af Birger Schütte
    * Der skal udarbejdes tilmeldingsskema
    * Bestille girokort til indbetaling af medlemskab
    * Cvr.nr og nemkort skal bestilles
    * Medlemmer Målsætning – 100 medlemmer inden ordinær generalforsamling i 2010
    * Hestenes DAG
         Tovholder – Christina Bonde
         Talt en del om hestenes dag og det praktiske arbejde
         Aktuelle opgaver

 

       1. Lave skrivelse til potentielle deltagere
       2. Lave skrivelse til potentielle udstillere
       3. Bettina Kaastrup læser korrektur
       4. Skal på nettet
       5. Skal udleveres af alle
       6. Kontrakt med Land og Fritid skal fornyes (Jørn Laursen vil deltage i dette)Forslag om ”praktiske opvisninger ”
           Smed der skoer
          Hestemassør
          Nissens legat
          Dyrlæge
           Forslag om et stort telt med udstillinger inden for
          Ejendomsnæglere
          Bygherrer
          Håndværkere
          Staldinventar mv.
          Landboforening
          Særskilt bestyrelsesmøde vedrørende Hestenes Dag

 

    Ridestier
       Tovholder Bettina Mørch Holm
       Kommissorium udarbejdes af tovholder og forelægges bestyrelsen
       Kan fx indeholde
      1. Drejebog for oprettelse af ridesti
      2. Vedligeholdelse
      3. Økonomi
      4. Kontakter, både til projektet og andet (husk liste over interesserede fra generalforsamling)
      5. Brug af hjemmeside
      6. Positiv omtale af stier (profilering) med ”takt og tone i naturen”
      7. Høhoteller
      8. Andet

 

    Bosætning
      Tovholder Birger Schütte (Jørn Laursen vil gerne være med)
      Kommissorium udarbejdes af tovholder og forelægges bestyrelsen

   Hjemmeside
       Tovholder Christina Bonde
       - Navneforslag
      - Både Skiveegnens Hestecentrum og HestenetSkive
      - Vedligeholdelse af hjemmeside
      - Oprettelse af punkt vedr. Velkomstpakke
      - Udkast til godkendelse af bestyrelse (velkomstpakken)
      - Sikre at emails går videre til Bettina Mørch Holm
      Logo Udskrivelse af konkurrence på nettet