Referat 07.09.2010

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. september 2010 i Skiveegnens Hestecentrum

Mødet foregik hos Heidi.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt onsdag d. 20. oktober kl. 19.00 hos Jørn Laursen, Fur landevej 37, 7800 Skive.

Tilstede var:
Stinne Houlberg, Maibritt Rittermann, Christina Bonde og Heidi Christensen

Referant: Heidi

Godkendelse af referat
Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendt dog med en enkel rettelse.

Økonomi og Medlemmer
Intet nyt herfra. Kassebeholdningen er pr dags dato 68.268,79 kr.

Events
Budget for Hestens dag 2011 udarbejdet. Stinne skriver det ind.
Mad til aktører på Hestens dag 2011 bliver mad fra vores lejede pølsevogn plus en øl/sodavand.

Vi har snakket om hvad der skal foregå på dagen i 2011. Både med hensyn til aktører men også åbningstale, placering på dagen af de forskellige shows mv.
Spørgsmålet om der overhovedet skal være en arbejdsgruppe for Hestens Dag 2011 er nævnt.

Der skal tages fat i diverse rideskoler og hestepensioner i omegnen.

Første event til efteråret er på plads, eneste hængeparti er en flaske rødvin til de 3 foredragsholdere.

Sadelmageren har givet udtryk for at det passer bedst ind i hans program hvis det kan blive den første uge i december, dette kan evt kombineres med et besøg af massøren. Der blev rejst forslag om at tage kontakt til Boy, om Lem Rideklub var interesseret i at være vært.

Arrangement som bla. Kåringsklargørelse er også på tale som et arrangement til foråret.
Også loven om hestehold er på tale som et rigtig godt arrangement. Det er jo et stort emne som er oppe i tiden.
Kompetancebevis er et overset emne som også kunne være rigtig godt at tage op.
Stinne undersøger muligheder for både loven om hestehold og kompetancebeviset. Der er foreslået januar måned næste år.

Email-adressen ved tilmelding til arrangementerne bliver lavet om når hjemmesiden bliver lavet om.

Tilmeldingsfrist ved arrangementerne blev taget op men afvist igen da vi gerne vil have folk med som i tilfælde af at der ikke er noget godt i tv, vælger at dukke op 
Ved betaling af medlemskontingent for 2011 ved et af efterårets arrangementer fås disse til medlemspris.

Foreløbig arrangementskalender for 2010/2011
September 
Oktober Tandlæge + Foderforedrag
November
December Sadelmager + massør
Januar Loven om hestehold + kompetancebevis
Februar Generalforsamling medio
Marts Klargøring til kåring/skuer
April
Maj


Ridestier
Intet nyt.

Bosætning
Vi have gang i ”hvem-hvad-hvor”. Vores ”de gule sider”. Når siden er oppe at køre skal vi have fat på dyrlæger, smede mv. som kan komme på siden mod et medlemskab.

Hjemmesiden mangler lidt for at være køreklar. Heidi hjælper Maibritt med dette.

Ændring i Bestyrelsen
Nu hvor Hanne Sandahl er udtrådt af bestyrelsen og da 1. suppleanten Anita Phillipsen ikke er til at få fat i er 2. suppleant Heidi Christensen i stedet tiltrådt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og fungerer nu som referent.

Bestyrelsen er glade for at travbanen har haft succes med ”hesten i fokus” samt at de i medierne har givet udryk for ønsket om godt samarbejde næste år til Hestens dag.
Det er vigtigt at folk forstår forskellen mellem arrangementet i år og Hestens dag og det er vi glade for blev udtrykt i åbningstalen.

OBS til generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen SKAL folk være fuldgyldige medlemmer. Medlemskabet skal være indbetalt/registreret senest 14 dage før. Henvises til vedtægterne paragraf 6 styk 5.

Referat 07.09.2010

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. september 2010 i Skiveegnens Hestecentrum

Mødet foregik hos Heidi.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt onsdag d. 20. oktober kl. 19.00 hos Jørn Laursen, Fur landevej 37, 7800 Skive.

Tilstede var:
Stinne Houlberg, Maibritt Rittermann, Christina Bonde og Heidi Christensen

Referant: Heidi

Godkendelse af referat
Referat fra forrige bestyrelsesmøde godkendt dog med en enkel rettelse.

Økonomi og Medlemmer
Intet nyt herfra. Kassebeholdningen er pr dags dato 68.268,79 kr.

Events
Budget for Hestens dag 2011 udarbejdet. Stinne skriver det ind.
Mad til aktører på Hestens dag 2011 bliver mad fra vores lejede pølsevogn plus en øl/sodavand.

Vi har snakket om hvad der skal foregå på dagen i 2011. Både med hensyn til aktører men også åbningstale, placering på dagen af de forskellige shows mv.
Spørgsmålet om der overhovedet skal være en arbejdsgruppe for Hestens Dag 2011 er nævnt.

Der skal tages fat i diverse rideskoler og hestepensioner i omegnen.

Første event til efteråret er på plads, eneste hængeparti er en flaske rødvin til de 3 foredragsholdere.

Sadelmageren har givet udtryk for at det passer bedst ind i hans program hvis det kan blive den første uge i december, dette kan evt kombineres med et besøg af massøren. Der blev rejst forslag om at tage kontakt til Boy, om Lem Rideklub var interesseret i at være vært.

Arrangement som bla. Kåringsklargørelse er også på tale som et arrangement til foråret.
Også loven om hestehold er på tale som et rigtig godt arrangement. Det er jo et stort emne som er oppe i tiden.
Kompetancebevis er et overset emne som også kunne være rigtig godt at tage op.
Stinne undersøger muligheder for både loven om hestehold og kompetancebeviset. Der er foreslået januar måned næste år.

Email-adressen ved tilmelding til arrangementerne bliver lavet om når hjemmesiden bliver lavet om.

Tilmeldingsfrist ved arrangementerne blev taget op men afvist igen da vi gerne vil have folk med som i tilfælde af at der ikke er noget godt i tv, vælger at dukke op 
Ved betaling af medlemskontingent for 2011 ved et af efterårets arrangementer fås disse til medlemspris.

Foreløbig arrangementskalender for 2010/2011
September 
Oktober Tandlæge + Foderforedrag
November
December Sadelmager + massør
Januar Loven om hestehold + kompetancebevis
Februar Generalforsamling medio
Marts Klargøring til kåring/skuer
April
Maj


Ridestier
Intet nyt.

Bosætning
Vi have gang i ”hvem-hvad-hvor”. Vores ”de gule sider”. Når siden er oppe at køre skal vi have fat på dyrlæger, smede mv. som kan komme på siden mod et medlemskab.

Hjemmesiden mangler lidt for at være køreklar. Heidi hjælper Maibritt med dette.

Ændring i Bestyrelsen
Nu hvor Hanne Sandahl er udtrådt af bestyrelsen og da 1. suppleanten Anita Phillipsen ikke er til at få fat i er 2. suppleant Heidi Christensen i stedet tiltrådt som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen og fungerer nu som referent.

Bestyrelsen er glade for at travbanen har haft succes med ”hesten i fokus” samt at de i medierne har givet udryk for ønsket om godt samarbejde næste år til Hestens dag.
Det er vigtigt at folk forstår forskellen mellem arrangementet i år og Hestens dag og det er vi glade for blev udtrykt i åbningstalen.

OBS til generalforsamlingen. For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen SKAL folk være fuldgyldige medlemmer. Medlemskabet skal være indbetalt/registreret senest 14 dage før. Henvises til vedtægterne paragraf 6 styk 5.