februar 2018
MaTiOnToFr
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Nyhedsbrev

Referat 10.06.2010

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag d. 10. juni 2010 i Skiveegnens Hestecentrum

Mødet blev afholdt hos Maibritt.

Næste møde hos Christina tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19.00. Der vil hen over sommeren foregå en løbende korrespondance via mail vedr. Hestens Dag 2010.

Tilstede var:
 Jørn, Marianne, Stinne, Heidi og Christina
Der var afbud fra Hanne og Anita

Referent :  Da der var afbud fra den valgte referent, overtog Christina

Godkendelse af referat
 Referatet fra det forrige bestyrelsesmøde blev godkendt med nogle forbehold.
- Foreningens navn er Skiveegnens Hestecentrum, dette fremgår ikke af punkt 2 i referatet.
- Punkt 7 mht. logo, her fremgår det at Christina vil fortsætte udarbejdelsen af foreningens nye logo. Det var dog Maibritt og Stinne der blev pålagt dette.

Økonomi og medlemmer ved Stinne.
- SEH`s beholdning er 68.334,79 kr.
- I forbindelse med det afholdte cykelsponsorløb under Hestens Dag 2009, mangler vi stadig den endelige opgørelse fra Skive Trav. Stinne uddelte en mail, som hun havde fået tilsendt fra Gert Johannesen vedr. dette. Hun kunne tillige berette at han (Gert) havde givet udtryk for at vi ikke ville kunne regne med noget der var mere udspecificeret end den tilsendte mail. Bestyrelsen var enig om at denne er meget mangelfuld, og at vi derfor står fast på at få en reel opgørelse tilsendt fra Skive Trav. Jørn vil ruske lidt i de kontakter som han sidder inde med i Skive Travs bestyrelse.
- Der blev udleveret en opdateret medlemsliste på aftenens møde.
- I forbindelse med Hestens Dag 2009, blev bestyrelsen enige om at de der tegnede medlemskab d. 5. september 2009, ikke skulle betale kontingent for 2010. Dette vil ikke være gældende praksis i 2010.

Gennemgang af events/Hestens Dag ved Christina.
- Groft sagt kan det siges at HD2010 pt. hænger i en tynd tråd. Problemet skyldes at der stadig er nogle knaster mht. cykelsponsorløbet der i forbindelse med HD2010, skulle afholdes d. 4. september. Jane Nees har af resten af bestyrelsen fra Skive Rideklub, fået mandat til at trække sig ud af HD2010, såfremt der ikke kan opnås enighed om fordelingen af de indkørte sponsorindtægter. Hvis og såfremt dette sker, kan Hestens Dag 2010 IKKE afholdes! Jørn vil også her gå Skive Travs bestyrelse på klingen, så der kan komme en afklaring snarest.

Ridestier
Intet nyt.

Bosætning
Intet nyt

Gennemgang af hjemmesiden samt det nye logo ved Maibritt og Stinne.
- Det nye logo er af bestyrelsen blevet godkendt, og vil herefter blive brugt på hjemmesiden, samt alt materiale som foreningen omdeler, udsender mm. Maibritt vil sende en pdf fil med det færdige logo ud til alle bestyrelsens medlemmer.
- Bestyrelsen blev fremvist foreningens nye hjemmeside som er under udarbejdning af Maibritt og Stinne. Denne blev modtaget meget positivt af resten af bestyrelsen. Den fremstår mere overskuelig, og skulle, ifølge Maibritt og Stinne, være nemmere at bruge end den eksisterende hjemmeside. På den nye hjemmeside vil det f.eks. være muligt at få en ekstern redaktør. Denne kan indlægge artikler, billeder mm. uden at han/hun vil have adgang til mere følsomme områder på hjemmesiden. Maibritt og Stinne vil fortsætte udarbejdelsen af den nye hjemmeside, så denne kan komme til at erstatte den eksisterende hurtigst muligt.

Eventuelt
Ingen forslag

God sommer!

Skiveegnens Hestecentrum