Referat 10.08.2010

 

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d. 10.august 2010

Mødet blev afholdt hos Christina Bonde.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt tirsdag d. 7. september kl. 19.00 hos Heidi.

Tilstede var:
 Jørn, Stinne, Maibritt, Heidi og Christina. Der var afbud fra Hanne og Anita

Referent : Da der var afbud fra den valgte referent, overtog Christina

Godkendelse af referat
Referatet fra det forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden anmærkninger.

Økonomi og Medlemmer ved Stinne.
- Af saldobalancen fremgår det at, der er en skyldig debitor. Dette er et levn fra 2009, og vil blive lavet færdigt snarest.

- Gennemgang af den udleverede opgørelse fra Skive Trav, i forbindelse med Hestens Dag 2009.

- Antallet af betalende enkeltmedlemmer er 16, og dertil kommer 1 gruppemedlem.

- Der er udfærdiget og udsendt medlemskort med foreningens logo til alle medlemmer.

Events - herunder Hestens Dag 2010/2011, samt efterårets arrangementer
Hestens Dag 2010: Der skal afsluttes forhold mht. de der har bestilt stande mm. så de ikke tror at det arrangement som Skive Trav afholder, er det som er kendt fra sidste år. Der blev lavet en skrivelse til omdeling med forklaring om hvorfor Hestens Dag ikke bliver til noget i 2010.

Hestens Dag 2011: Der vil blive afholdt et møde mandag d. 23. august, hvor bestyrelsen for SEH (Skiveegnens Hestecentrum) har inviteret bestyrelserne fra Skive Trav og Skive Rideklub, for at få diskussionen vedr. arrangementet Hestens Dag 2010, samt 2011, endeligt afsluttet. Bestyrelsen for SEH, håber at der på dette møde kan laves en fornuftig løsning for næste års Hesten Dag, som de to øvrige bestyrelser kan bakke op om. Mødet vil blive afholdt hos Bentas Cafeteria kl. 19.00, hvor SEH vil være vært med kaffe og lagkage.

Efterårets arrangementskalender: Bestyrelsen er enige om at  arrangementerne skal afholdes hos de forskellige rideklubber og travbanen, for at få så mange rideklubber som muligt til at slutte op om SEH og foreningens arrangementer. Som udgangspunkt ser bestyrelsen gerne at der bliver arrangeret tre til fire aftener/eftermiddage.

Forslag til arrangementer:
Fodring af hesten, Jørn har tilkendegivet at dette er noget, som han kunne være interesseret i at stå for.
Hestemassage til husbehov, Heidi vil tage kontakt til en hestemassør. Saddeltilpasning og seletøj, Jørn vil tage kontakt til en saddelmager samt Ponytrav, da bestyrelsen gerne ser at tilgodese andre end kun ryttere.
Hestens tænder, Jørn vil tage kontakt til en tandtekniker. Datoer og steder skal aftales nærmere. Bestyrelsen besluttede, at det vil være nødvendigt med tilmelding til de forskellige arrangementer.

Ridestier 
Intet nyt. Dog skal der lægges et link ud på hjemmesiden.

Bosætning
Intet nyt. Dog skal der lægges et link ud på hjemmesiden for at gøre reklame for muligheden.

Hjemmeside
- SEH´s svar på ”de gule sider” (”Hvem-hvad-hvor” - stedet hvor du kan finde alt og alle inden for hesteverdenen på Skiveegnen) skal udfærdiges og lægges ud på hjemmesiden. Det blev af de deltagende medlemmer af bestyrelsen besluttet, at virksomheder, foreninger, div. forhandlere mv. kan blive listet op for 200 kr. om året.

- Stinne gjorde opmærksom på at referater fra de foregående bestyrelsesmøder mangler på hjemmesiden. Dette vil blive rettet hurtigst muligt.

- Bestyrelsen håber at den nye hjemmeside snart vil kunne erstatte den eksisterende hjemmeside.

Eventuelt
- Nedenfor læses den skrivelse, som bestyrelsen lavede på aftenens møde.

Meddelelse til involverede
For at mane verserende rygter til jorden, vil bestyrelsen for Skiveegnens Hestecentrum gerne fastslå følgende; på grund af en interessekonflikt omkring afviklingen af Hestens Dag 2010 vil der i 2010 ikke blive afholdt en Hestens Dag i sin hidtil kendte form. Bestyrelsen forventer at Hestens Dag i 2011 igen bliver afviklet i samarbejde med samtlige interesseorganisationer i og omkring Skive Trav og Skive Rideklub med flere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skiveegnens Hestecentrum

Tak for god ro og orden.

Referat 10.08.2010

 

Referat fra bestyrelsesmøde, tirsdag d. 10.august 2010

Mødet blev afholdt hos Christina Bonde.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt tirsdag d. 7. september kl. 19.00 hos Heidi.

Tilstede var:
 Jørn, Stinne, Maibritt, Heidi og Christina. Der var afbud fra Hanne og Anita

Referent : Da der var afbud fra den valgte referent, overtog Christina

Godkendelse af referat
Referatet fra det forrige bestyrelsesmøde blev godkendt uden anmærkninger.

Økonomi og Medlemmer ved Stinne.
- Af saldobalancen fremgår det at, der er en skyldig debitor. Dette er et levn fra 2009, og vil blive lavet færdigt snarest.

- Gennemgang af den udleverede opgørelse fra Skive Trav, i forbindelse med Hestens Dag 2009.

- Antallet af betalende enkeltmedlemmer er 16, og dertil kommer 1 gruppemedlem.

- Der er udfærdiget og udsendt medlemskort med foreningens logo til alle medlemmer.

Events - herunder Hestens Dag 2010/2011, samt efterårets arrangementer
Hestens Dag 2010: Der skal afsluttes forhold mht. de der har bestilt stande mm. så de ikke tror at det arrangement som Skive Trav afholder, er det som er kendt fra sidste år. Der blev lavet en skrivelse til omdeling med forklaring om hvorfor Hestens Dag ikke bliver til noget i 2010.

Hestens Dag 2011: Der vil blive afholdt et møde mandag d. 23. august, hvor bestyrelsen for SEH (Skiveegnens Hestecentrum) har inviteret bestyrelserne fra Skive Trav og Skive Rideklub, for at få diskussionen vedr. arrangementet Hestens Dag 2010, samt 2011, endeligt afsluttet. Bestyrelsen for SEH, håber at der på dette møde kan laves en fornuftig løsning for næste års Hesten Dag, som de to øvrige bestyrelser kan bakke op om. Mødet vil blive afholdt hos Bentas Cafeteria kl. 19.00, hvor SEH vil være vært med kaffe og lagkage.

Efterårets arrangementskalender: Bestyrelsen er enige om at  arrangementerne skal afholdes hos de forskellige rideklubber og travbanen, for at få så mange rideklubber som muligt til at slutte op om SEH og foreningens arrangementer. Som udgangspunkt ser bestyrelsen gerne at der bliver arrangeret tre til fire aftener/eftermiddage.

Forslag til arrangementer:
Fodring af hesten, Jørn har tilkendegivet at dette er noget, som han kunne være interesseret i at stå for.
Hestemassage til husbehov, Heidi vil tage kontakt til en hestemassør. Saddeltilpasning og seletøj, Jørn vil tage kontakt til en saddelmager samt Ponytrav, da bestyrelsen gerne ser at tilgodese andre end kun ryttere.
Hestens tænder, Jørn vil tage kontakt til en tandtekniker. Datoer og steder skal aftales nærmere. Bestyrelsen besluttede, at det vil være nødvendigt med tilmelding til de forskellige arrangementer.

Ridestier 
Intet nyt. Dog skal der lægges et link ud på hjemmesiden.

Bosætning
Intet nyt. Dog skal der lægges et link ud på hjemmesiden for at gøre reklame for muligheden.

Hjemmeside
- SEH´s svar på ”de gule sider” (”Hvem-hvad-hvor” - stedet hvor du kan finde alt og alle inden for hesteverdenen på Skiveegnen) skal udfærdiges og lægges ud på hjemmesiden. Det blev af de deltagende medlemmer af bestyrelsen besluttet, at virksomheder, foreninger, div. forhandlere mv. kan blive listet op for 200 kr. om året.

- Stinne gjorde opmærksom på at referater fra de foregående bestyrelsesmøder mangler på hjemmesiden. Dette vil blive rettet hurtigst muligt.

- Bestyrelsen håber at den nye hjemmeside snart vil kunne erstatte den eksisterende hjemmeside.

Eventuelt
- Nedenfor læses den skrivelse, som bestyrelsen lavede på aftenens møde.

Meddelelse til involverede
For at mane verserende rygter til jorden, vil bestyrelsen for Skiveegnens Hestecentrum gerne fastslå følgende; på grund af en interessekonflikt omkring afviklingen af Hestens Dag 2010 vil der i 2010 ikke blive afholdt en Hestens Dag i sin hidtil kendte form. Bestyrelsen forventer at Hestens Dag i 2011 igen bliver afviklet i samarbejde med samtlige interesseorganisationer i og omkring Skive Trav og Skive Rideklub med flere.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skiveegnens Hestecentrum

Tak for god ro og orden.