Referat 18.05.2010

 

Referat af bestyrelsesmøde den 18.05.10 i Skiveegnens Hestecentrum

Næste møde er hos Majbritt d.10.06.10 kl 19.00
Referat af Hanne Sandahl

Økonomi
Foreningen Skiveegnens Hestecentrum har 69.140, - kr. i kassebeholdning. Vi mangler stadig at få restbeløb, og kvittering fra Travbanen for Hestenes Dag 2009 (Cykelløbet). Stinne kontakter Gert Johanesen for at få dette på plads.
Der udsendes opkrævninger på medlemskontingent pr. mail / post.
Bilag på hjem og fix ok.

Events
Hestens Dag Stinne kontakter venskabsforeningen i forbindelse med Hestens dag.
Der er møde torsdag 27.05.10, hvor der bl.a. skal laves program.
 - en snak om hvordan synliggøre vi os.

Ridestier
Ikke noget nyt.

Bosætning
Vi mangler noget på hjemmesiden, men vi venter, til der er kommet ændring af hjemmesiden

Hjemmesiden
Gennemgang heraf  - Stinne og Majbritt kommer med et nyt forslag til hjemmesiden. De har møde 24.05.

Eventuelt
Christina kom med forslag om logo. Vi var enig om, at forslaget kunne bruges. Maibritt og Stinne går videre med det (hvordan den skal trykkes m.m.)

Referat 18.05.2010

 

Referat af bestyrelsesmøde den 18.05.10 i Skiveegnens Hestecentrum

Næste møde er hos Majbritt d.10.06.10 kl 19.00
Referat af Hanne Sandahl

Økonomi
Foreningen Skiveegnens Hestecentrum har 69.140, - kr. i kassebeholdning. Vi mangler stadig at få restbeløb, og kvittering fra Travbanen for Hestenes Dag 2009 (Cykelløbet). Stinne kontakter Gert Johanesen for at få dette på plads.
Der udsendes opkrævninger på medlemskontingent pr. mail / post.
Bilag på hjem og fix ok.

Events
Hestens Dag Stinne kontakter venskabsforeningen i forbindelse med Hestens dag.
Der er møde torsdag 27.05.10, hvor der bl.a. skal laves program.
 - en snak om hvordan synliggøre vi os.

Ridestier
Ikke noget nyt.

Bosætning
Vi mangler noget på hjemmesiden, men vi venter, til der er kommet ændring af hjemmesiden

Hjemmesiden
Gennemgang heraf  - Stinne og Majbritt kommer med et nyt forslag til hjemmesiden. De har møde 24.05.

Eventuelt
Christina kom med forslag om logo. Vi var enig om, at forslaget kunne bruges. Maibritt og Stinne går videre med det (hvordan den skal trykkes m.m.)