Referat 20.10.2010

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20. oktober 2010 hos Jørn Laursen


Fremmødte: Jørn Laursen, Stinne Houlberg, Maibritt Rittermann, Heidi Christensen
Fraværende: Christina Bonde

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra det forrige bestyrelsesmøde (udsendt af Heidi d. 09-09-2010)
2) Økonomi og medlemmer
3) Events
• Evaluering af foder/tand foredrag
• Sadelmager foredrag
• Loven om hestehold + kompetencebevis foredrag
• Hestens Dag 2011 – budget er på plads – hvad nu?
4) Ridestier
• Sundsøre riderute lagt op på hjemmesiden, kender vi flere?
5) Bosætning
6) Hjemmesiden
• Hvilket indhold vil vi have med fra den gamle hjemmeside
7) Eventuelt

Referat

1) Ingen kommentarer

2) kassebeholdningen er på 68.175, 29 kr. og vi har 17 medlemskaber og 2 foreninger.

3) Vi er generelt godt tilfreds med foredraget om foder/tænder og det løb penge-mæssigt rundt, men vi håber på større fremmøde til kommende arrangementer.

Plakat til foredraget med sadelmageren lavet men Jørn kontakter Tove Due for at høre om hun evt. vil komme og fortælle den aften også.

Foredraget om hestehold + kompetencebevis afholdes efter aftale med Jane Neess i Skive Rideklubs rytterstue tirsdag d. 8 februar 2011.

Hestens Dag 2011 – midlertidig budget er på plads.
Maibritt kontakter Henrik Fris ang. møde omkring fremtiden.

4) Stinne og Heidi tjekker stien ved Hvidbjerg hvor den starter og om der må ride heste på den. Heidi tjekker med Bettina Holm om hvilke ridestier hun kender til gennem islænder foreningen og hvordan det ser ud med deres sti i Oddense og om det er deres foreningen der mødes i hundeskoven jævnligt og rider derude.
Ridesti i Håsum, Maibritt og Heidi tjekker den og hører om den er optegnet.

5) Intet nyt

6) Hø hoteller, er der flere af dem end hos Jørn og Ingelise? Heidi snakker med turistforeningen om der er andre i nærheden.

7) Landbolimfjord holder d. 17 marts foredrag om forfangenhed som vores forening er inviteret med til. Stinne har snakket med Mette om at samarbejde med landbolimfjord omkring medicinhåndteringskursus.

Referat 20.10.2010

 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 20. oktober 2010 hos Jørn Laursen


Fremmødte: Jørn Laursen, Stinne Houlberg, Maibritt Rittermann, Heidi Christensen
Fraværende: Christina Bonde

Dagsorden:

1) Godkendelse af referat fra det forrige bestyrelsesmøde (udsendt af Heidi d. 09-09-2010)
2) Økonomi og medlemmer
3) Events
• Evaluering af foder/tand foredrag
• Sadelmager foredrag
• Loven om hestehold + kompetencebevis foredrag
• Hestens Dag 2011 – budget er på plads – hvad nu?
4) Ridestier
• Sundsøre riderute lagt op på hjemmesiden, kender vi flere?
5) Bosætning
6) Hjemmesiden
• Hvilket indhold vil vi have med fra den gamle hjemmeside
7) Eventuelt

Referat

1) Ingen kommentarer

2) kassebeholdningen er på 68.175, 29 kr. og vi har 17 medlemskaber og 2 foreninger.

3) Vi er generelt godt tilfreds med foredraget om foder/tænder og det løb penge-mæssigt rundt, men vi håber på større fremmøde til kommende arrangementer.

Plakat til foredraget med sadelmageren lavet men Jørn kontakter Tove Due for at høre om hun evt. vil komme og fortælle den aften også.

Foredraget om hestehold + kompetencebevis afholdes efter aftale med Jane Neess i Skive Rideklubs rytterstue tirsdag d. 8 februar 2011.

Hestens Dag 2011 – midlertidig budget er på plads.
Maibritt kontakter Henrik Fris ang. møde omkring fremtiden.

4) Stinne og Heidi tjekker stien ved Hvidbjerg hvor den starter og om der må ride heste på den. Heidi tjekker med Bettina Holm om hvilke ridestier hun kender til gennem islænder foreningen og hvordan det ser ud med deres sti i Oddense og om det er deres foreningen der mødes i hundeskoven jævnligt og rider derude.
Ridesti i Håsum, Maibritt og Heidi tjekker den og hører om den er optegnet.

5) Intet nyt

6) Hø hoteller, er der flere af dem end hos Jørn og Ingelise? Heidi snakker med turistforeningen om der er andre i nærheden.

7) Landbolimfjord holder d. 17 marts foredrag om forfangenhed som vores forening er inviteret med til. Stinne har snakket med Mette om at samarbejde med landbolimfjord omkring medicinhåndteringskursus.