eferat af Generalforsamling i Skiveegnens Hestecentrum

d. 30 marts 2011 i lokaler hos Benta´s Cafeteria
Dagsorden :


1 : Velkomst

2 : Valg af referent, dirigent og to stemmetællere

3 : Formandens beretning

4 : Kassererens beretning

5 : Vedtagelse af regnskab og budget

6 : Indkommende forslag

7 : Fastsættelse af kontingent

8 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9 : Valg af revisor og suppleant

10 : Eventuelt


1:
Velkomst ved formand Christina Bonde.

2:
Valg af referent: Heidi Christensen
Dirigent: Christina Bonde
Stemmetællere: Hanne Bertelsen og Mette Skov

3:
Formandens beretning:
Endnu et år er gået med at forsøge at øge interessen for foreningen.
Ved sidste års generalforsamling blev to medlemmer af bestyrelsen siddende mens tre var på valg.
Fra gamle bestyrelse blev Jørn Laursen og Christina Bonde siddende.
Nyvalgte til bestyrelsen var Maibritt Rittermann, Hanne Sandahl og Stinne Houlberg. To suppleanter blev valgt og disse var Anita Phillipsen og Heidi Christensen.
Den nye bestyrelse for SEH konstituerede sig med Christina Bonde som formand, Maibritt Rittermann som næstformand, Stinne Houlberg som kasserer, Hanne Sandahl som referent og Jørn Laursen som menigt medlem af bestyrelsen.
Det blev besluttet at de to suppleanter skulle deltage i bestyrelsesmøderne, så de i tilfælde af frafald, kunne tiltræde hurtigst muligt.

Første opgave for den nye bestyrelse var at samle de sidste par løse ender fra året før, da der desværre var et par hængepartier vedrørende ”Hestens Dag 2009”.
Samtidig skulle bestyrelsen forsøge at stable ”Hestens Dag 2010” på benene.
Desværre blev processen besværliggjort af at der var problemer med at få udredt de problemer, som den nye bestyrelse overtog fra den gamle. SEH havde et økonomisk udestående med Skive Trav, og dette medførte at SEH først meget sent havde sikkerhed for hvilke midler, der var til rådighed til at arrangere ”Hestenes Dag 2010” for, og bestyrelsen for SEH besluttede derfor at man ikke kunne nå at stable et arrangement på benene, som den kunne stå inde for, og valgte derfor at trække stikket ud i forbindelsen med at arrangere ”Hestenes Dag”. Skive Trav valgte herefter selv at arrangere en event under navnet ”Hesten i Fokus”, dog under forudsætning at fortsætte samarbejdet med SEH i 2011.
Skive Trav meddelte sidenhen bestyrelsen af SEH, at de ønskede at arrangere ”Hesten i Fokus” for fremtiden, og ikke i samarbejde med SEH.
Resultatet af den triste udmelding fra Skive Trav, blev at bestyrelsen for SEH besluttede sig for at koncentrere sig om at arrangere temaaftener, og lade ”Hestenes Dag”-faklen overgå til Skive Trav og andre interesserede.
I efteråret 2010 blev der arrangeret og afholdt en aften med foder og hestens tænder som tema. Dette blev afholdt i restauranten på Skive Trav, og bestyrelsen var glade for hvordan aftenen forløb, med mange interesserede deltagere.
Der blev arrangeret en aften om sadler og seletøj, men denne blev desværre aflyst i elvte time, da der var for få tilmeldte.
I 2011 er der indtil videre blevet afholdt en temaaften, hvor emnet var omkring transport af heste og reglerne bag ved disse. Mødet blev afholdt i rytterstuen på Skive Rideklub, og bestyrelsen var meget tilfredse med det meget store fremmøde.
Bestyrelsen for SEH har andre mulige temaer på tegnebrættet, så 2011 kan komme til at byde på spændende og lærerige aftener for hele områdets hesteinteresserede.

Foråret 2010 blev markeret ved at Skiveegnens Hestecentrum endelig fik sit eget logo. Dette blev tegnet og designet af bestyrelsen, og præger nu foreningens medlemskort, hjemmeside mm.

Bestyrelsen for SEH besluttede sig tidligt i 2010 for at skrotte den oprindelige hjemmeside, da denne var besværlig at arbejde med, samt at den var meget upersonlig i forhold til selve foreningen. Hjemmesiden blev lavet af Maibritt Rittermann og Stinne Houlberg i fællesskab, med resten af bestyrelsens opbakning og ros.
Den nye hjemmeside er nu at finde på nettet, under webadressen www.hestenetskive.dk.

Bestyrelsen for SEH blev mindre i løbet af sommeren 2010, da Hanne Sandhal valgte at udtræde af bestyrelsen, og da Anita Philipsen ikke ønskede at fortsætte som suppleant, trådte 2. suppleant, Heidi Christensen ind i bestyrelsen, og overtog posten som referent fra Hanne Sandahl.


Skiveegnens Hestecentrum har snust lidt til EM i ridderdyst i samarbejde med Spøttrup Borg.

4:
Overskud for 2010 på 423 kr.
Skyldes rod m. hestens dag.
Indtægter faldt i 2010 og udgifterne steg.
Indtægter i 2010 var kontigent og foredraget omkring fodring og tandpleje.
Udgifterne i 2010 var annonceudgifter, plakater til ophængning om foredraget, forplejning og webhotel.

Kassebeholdning 1.900 kr.
Bankbeholdning 67.800 kr.

Pt. 11 medlemmer og 3 foreningsmedlemmer.

Rideklubsmøde skal arrangeres med alle klubber i nærheden for at fortælle om os og hvad fordele de får ud af et medlemskab.

Vores foredrag i foreningen går ud på at formidle viden, ikke på at tjene penge.

5:
Vedtaget

6:
Intet

7:
Kontingent fortsætter som hidtil.


8:
Både Jørn Laursen og Christina Bonde blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanter ikke muligt da ingen opstillede. Henvises til senere tidspunkt.

9:
Marianne Laursen genvalgt som revisor. Mette Skov valgt som revisorsuppleant.

10:
Mette Skov foreslår en mailingsliste og det er resten af forsamlingen positiv overfor.

Over 50% af foreningens medlemmer fremmødt.

Der bliver foreslået nyhedsbreve med information og tips og det er bestemt en go ide vi også vil fortsætte med udviklingen af.

Mette Skov foreslår at byer i omegnen evt. kunne samle ind til sponsor til EM i ridderdyst så byerne kunne konkurrere imod hinanden. Evt en opdeling af sponsoratet af ens egen ridder på 35.000 kr. i flere små bidder.

Bestyrelsen takker for en god aften med god ro og orden.

eferat af Generalforsamling i Skiveegnens Hestecentrum

d. 30 marts 2011 i lokaler hos Benta´s Cafeteria
Dagsorden :


1 : Velkomst

2 : Valg af referent, dirigent og to stemmetællere

3 : Formandens beretning

4 : Kassererens beretning

5 : Vedtagelse af regnskab og budget

6 : Indkommende forslag

7 : Fastsættelse af kontingent

8 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

9 : Valg af revisor og suppleant

10 : Eventuelt


1:
Velkomst ved formand Christina Bonde.

2:
Valg af referent: Heidi Christensen
Dirigent: Christina Bonde
Stemmetællere: Hanne Bertelsen og Mette Skov

3:
Formandens beretning:
Endnu et år er gået med at forsøge at øge interessen for foreningen.
Ved sidste års generalforsamling blev to medlemmer af bestyrelsen siddende mens tre var på valg.
Fra gamle bestyrelse blev Jørn Laursen og Christina Bonde siddende.
Nyvalgte til bestyrelsen var Maibritt Rittermann, Hanne Sandahl og Stinne Houlberg. To suppleanter blev valgt og disse var Anita Phillipsen og Heidi Christensen.
Den nye bestyrelse for SEH konstituerede sig med Christina Bonde som formand, Maibritt Rittermann som næstformand, Stinne Houlberg som kasserer, Hanne Sandahl som referent og Jørn Laursen som menigt medlem af bestyrelsen.
Det blev besluttet at de to suppleanter skulle deltage i bestyrelsesmøderne, så de i tilfælde af frafald, kunne tiltræde hurtigst muligt.

Første opgave for den nye bestyrelse var at samle de sidste par løse ender fra året før, da der desværre var et par hængepartier vedrørende ”Hestens Dag 2009”.
Samtidig skulle bestyrelsen forsøge at stable ”Hestens Dag 2010” på benene.
Desværre blev processen besværliggjort af at der var problemer med at få udredt de problemer, som den nye bestyrelse overtog fra den gamle. SEH havde et økonomisk udestående med Skive Trav, og dette medførte at SEH først meget sent havde sikkerhed for hvilke midler, der var til rådighed til at arrangere ”Hestenes Dag 2010” for, og bestyrelsen for SEH besluttede derfor at man ikke kunne nå at stable et arrangement på benene, som den kunne stå inde for, og valgte derfor at trække stikket ud i forbindelsen med at arrangere ”Hestenes Dag”. Skive Trav valgte herefter selv at arrangere en event under navnet ”Hesten i Fokus”, dog under forudsætning at fortsætte samarbejdet med SEH i 2011.
Skive Trav meddelte sidenhen bestyrelsen af SEH, at de ønskede at arrangere ”Hesten i Fokus” for fremtiden, og ikke i samarbejde med SEH.
Resultatet af den triste udmelding fra Skive Trav, blev at bestyrelsen for SEH besluttede sig for at koncentrere sig om at arrangere temaaftener, og lade ”Hestenes Dag”-faklen overgå til Skive Trav og andre interesserede.
I efteråret 2010 blev der arrangeret og afholdt en aften med foder og hestens tænder som tema. Dette blev afholdt i restauranten på Skive Trav, og bestyrelsen var glade for hvordan aftenen forløb, med mange interesserede deltagere.
Der blev arrangeret en aften om sadler og seletøj, men denne blev desværre aflyst i elvte time, da der var for få tilmeldte.
I 2011 er der indtil videre blevet afholdt en temaaften, hvor emnet var omkring transport af heste og reglerne bag ved disse. Mødet blev afholdt i rytterstuen på Skive Rideklub, og bestyrelsen var meget tilfredse med det meget store fremmøde.
Bestyrelsen for SEH har andre mulige temaer på tegnebrættet, så 2011 kan komme til at byde på spændende og lærerige aftener for hele områdets hesteinteresserede.

Foråret 2010 blev markeret ved at Skiveegnens Hestecentrum endelig fik sit eget logo. Dette blev tegnet og designet af bestyrelsen, og præger nu foreningens medlemskort, hjemmeside mm.

Bestyrelsen for SEH besluttede sig tidligt i 2010 for at skrotte den oprindelige hjemmeside, da denne var besværlig at arbejde med, samt at den var meget upersonlig i forhold til selve foreningen. Hjemmesiden blev lavet af Maibritt Rittermann og Stinne Houlberg i fællesskab, med resten af bestyrelsens opbakning og ros.
Den nye hjemmeside er nu at finde på nettet, under webadressen www.hestenetskive.dk.

Bestyrelsen for SEH blev mindre i løbet af sommeren 2010, da Hanne Sandhal valgte at udtræde af bestyrelsen, og da Anita Philipsen ikke ønskede at fortsætte som suppleant, trådte 2. suppleant, Heidi Christensen ind i bestyrelsen, og overtog posten som referent fra Hanne Sandahl.


Skiveegnens Hestecentrum har snust lidt til EM i ridderdyst i samarbejde med Spøttrup Borg.

4:
Overskud for 2010 på 423 kr.
Skyldes rod m. hestens dag.
Indtægter faldt i 2010 og udgifterne steg.
Indtægter i 2010 var kontigent og foredraget omkring fodring og tandpleje.
Udgifterne i 2010 var annonceudgifter, plakater til ophængning om foredraget, forplejning og webhotel.

Kassebeholdning 1.900 kr.
Bankbeholdning 67.800 kr.

Pt. 11 medlemmer og 3 foreningsmedlemmer.

Rideklubsmøde skal arrangeres med alle klubber i nærheden for at fortælle om os og hvad fordele de får ud af et medlemskab.

Vores foredrag i foreningen går ud på at formidle viden, ikke på at tjene penge.

5:
Vedtaget

6:
Intet

7:
Kontingent fortsætter som hidtil.


8:
Både Jørn Laursen og Christina Bonde blev genvalgt til bestyrelsen.
Suppleanter ikke muligt da ingen opstillede. Henvises til senere tidspunkt.

9:
Marianne Laursen genvalgt som revisor. Mette Skov valgt som revisorsuppleant.

10:
Mette Skov foreslår en mailingsliste og det er resten af forsamlingen positiv overfor.

Over 50% af foreningens medlemmer fremmødt.

Der bliver foreslået nyhedsbreve med information og tips og det er bestemt en go ide vi også vil fortsætte med udviklingen af.

Mette Skov foreslår at byer i omegnen evt. kunne samle ind til sponsor til EM i ridderdyst så byerne kunne konkurrere imod hinanden. Evt en opdeling af sponsoratet af ens egen ridder på 35.000 kr. i flere små bidder.

Bestyrelsen takker for en god aften med god ro og orden.