februar 2018
MaTiOnToFr
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

Nyhedsbrev

Referat af bestyrelsesmøde i SEH d. 5. maj 2011


Mødet blev afholdt hos Maibritt Rittermann.

Deltagere    :   Jørn Laursen, Stinne Holberg, Maibritt Rittermann og Christina Bonde
Der var meldt afbud fra Heidi Christensen

Referent     :   Christina Bonde

Dagsorden :

1)    Godkendelse af referatet fra det forrige bestyrelsesmøde/generalforsamlingen.
Referaterne blev godkendt uden anmærkninger.

2)    Økonomi og medlemmer.
Formanden for Skiveegnens Hestecentrum (SEH), Maibritt Rittermann, havde i forbindelse med indkaldelsen til aftenens bestyrelsesmøde, bedt de øvrige medlemmer af bestyrelsen om at overveje følgende:
-    Hvordan får vi fat i hesterelaterede klubber, foreninger og virksomheder?
-    Hvad kan vi tilbyde de ovenstående, hvis de bliver medlemmer af SEH?

Jørn Laursen mente at der skulle udfærdiges en præsentation af SEH, gerne i både plancheform, flyers til uddeling samt evt. en power-point. Her kunne man på en fix og illustrativ måde vise hvad det er foreningen, Skiveegnens Hestecentrum (SEH), kan bruges til. Den resterende del af bestyrelsen, var enige heri, og det blev besluttet at begynde på dette så hurtigt som muligt.

Der blev herefter opridset nogle fordele ved SEH, herunder ;
-    Den meget lille økonomiske omkostning i forbindelse med kontingent.
-    Mulighed for at benytte sig af foreningens hjemmeside, i forbindelse med arrangementer mm.
-    Virksomheder, som f.eks. beslagsmede, dyrlæger, hestemassører mm., ville få mulighed for at formidle deres eksistens samt kunnen og ekspertise, ud til en større potentiel kundekreds, via foreningens hjemmeside.
-    Klubber og foreninger skal kunne bruge SEH, som en sparringspartner i forbindelse med at finde rundt i regel-junglen, for bl.a. regler for hestehold.

Herefter besluttede bestyrelsen, at der skal skabes kontakt til klubberne i området, hvor deres bestyrelser skal gøres opmærksomme på Skiveegnens Hestecentrum, gerne ved at repræsentanter fra SEH kommer til af klubbernes bestyrelsesmøder og fortæller om de før beskrevne muligheder og fordele ved at støtte op om SEH.
Følgende klubber og foreninger blev nævnt :
-    Sundsøre
-    Jebjerg
-    Travets Venner
-    Stald Hovslag, Vinde
-    Pegasus
-    Rudemølle
-    Kjeldbjerg
-    Løgstrup
-    Midtjysk Køreselskab
-    Sevel Rideklub
-    Haderup
-    Skave
-    Mors Heste, Nykøbing Mors

Herudover evt. kontakt til klubber og foreninger i Fjends, på Fur, til distanceforeningen, jagt og islænderforeningen.

Stinne Houlberg kunne dernæst meddelagtiggøre de øvrige medlemmer af bestyrelsen, at antallet af medlemmer for 2011, er status quo siden sidste bestyrelsesmøde. Hun kunne samtidig informere om at kun halvdelen af medlemmerne fra de foregående år, har indløst kontingent for 2011.

3)    Events :
EM i ridderturnering i Spøttrup 2012 :
Jørn Laursen og Maibritt Rittermann kunne meddele bestyrelsen for SEH, at der havde været afholdt et møde med de øvrige involverede fra Spøttrup Borg Museum. Det blev her gjort klart, at finansieringen af EM2012 er på plads allerede nu, og at det forventes at blive offentliggjort efter d. 10. i indeværende måned.

Transport – færdselsloven :
Bestyrelsen for SEH, har valgt at vurdere, at der ikke er kød nok på denne del af emnet til en hel aftens tema, og at der i stedet vil blive lagt den gældende information ud på foreningens hjemmeside.

Midt-West Farmshow :
Bestyrelsen for SEH, ønsker at være til stede under afholdelsen af det lokale dyrskue (Midt-West Farmshow) d. 18. juni, og det blev derfor besluttet, at Christina Bonde ville rette henvendelse til arrangørerne vedr. en standplads. Bestyrelsen regner med at sætte et 3x3 m telt op, samt evt. en lille indhegning foran, med plads til en lille pony som et blikfang for publikum.
Der blev ligeledes besluttet, at der skulle laves et banner med foreningens logo og navn påtrykt. Dette ville Jørn Laursen påtage sig at finde priser på snarest muligt.

Hestens wellnes :
Arrangementet med dyrlæge Heidi Nielsen, der også er uddannet hestekiropraktor og –akupunktør, vil blive fastsat til afholdelse i slutningen af september 2011. Bestyrelsen foreslog datoerne d. 21. samt 28. september, men dette vil blive endeligt bestemt i samråd med Heidi Nielsen.

4)    Ridestier :
Ved det konstituerende bestyrelsesmøde, informerede Jørn Laursen den resterende del af bestyrelsen for SEH, om at han havde snakket med Anni Oppelstrup, om at få gang i kortlægningen af eksisterende ridestier, samt etablering af nye rideruter i Skive Kommune. Heidi Christensen meddelte, at hun gerne ville tage kontakten til Anni Oppelstrup, og være bestyrelsens repræsentant på dette område. Da Heidi Christensen havde meldt afbud til aftenens bestyrelsesmøde, kunne den øvrige del af bestyrelsen ikke informeres yderligere i dette.

5)    Bosætning :
Intet nyt.

6)    Hjemmesiden :
Der blev stillet forslag om at udsende en nyhedsmail, og bestyrelsen vil herefter komme med løbende forslag til hvilke emner disse evt. kan indeholde.
Stinne Houlberg kom med forslaget, at gøre ryttere og kuske opmærksomme på hvilke regler der gælder for ridning og kørsel i åbent terræn, baseret på egne erfaringer, da der tegner sig et meget uheldigt og tydeligt billede af, at mange ikke er klar over hvilke omkostninger det har for de lodsejere, hvis jord mange ryttere og kuske benytter sig af, uden på forhånd at have forhørt sig om ejerens tilladelse.
Den øvrige del af bestyrelsen synes godt om dette, og Stinne Houlberg vil herefter skrive noget som herefter vil blive lagt ind på hjemmesiden.

7)    Eventuelt :
Der blev aftalt, at bestyrelsen indbyrdes, skal være bedre til at overholde de aftaler der indgås på bestyrelsesmøderne.

Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt torsdag d. 9. juni kl. 19.00 hos Jørn Laursen.

Skiveegnens Hestecentrum