Referat af bestyrelsesmøde i SEH torsdag d 20. oktober 2011
Mødet blev afholdt hos Maibritt Rittermann
Fremmødte ved aftenens møde var Maibritt Rittermann, Heidi Christensen, Stinne Houlberg og Christina Bonde Jørn Laursen måtte melde afbud
Dagsorden :
1 Godkendelse af forrige referat :
              Sidste mødes referat er godkendt uden anmærkninger
2 Økonomi
               Der var en kort gennemgang af regnskabet ved Stinne Houlberg, hvor hun kunne berette at der ikke var sket noget i forhold til tidligere.
3 Events
               -ridderturnering 2012 - der har ikke været meget nyt fra museet ved Spøttrup, men besyrelsen for SEH er stadig enige om at stille tid og kræfter til rådighed vedr. arrangementet til næste år
               -kræmmermarked- en ide om at arrangere et kæmpe kræmmermarked for alle der ligger inde med brugt rideudstyr. der stilles forslag op om at dette evt kunne afholdes på skive rideklub til foråret
               -temaaftener- bestyrelsen for SEH valgte at fastsætte nogle mulige tamaaftener for foråret 2012, følgende emner blev vedtaget :
medicinhånteringskursus,
              -klargøringskursus til marts ‐ april,
 
sidstnævnte ønskes afviklet i god tid med henblik på bla.a. Midt‐West Farmshow der afholdes d. 16.juni. Det blev aftalt at Christina retter henvendelse til en mulig underviser til klargøring.
4 Ridestier
Skive Ponytrav har rettet henvendelse til Stinne Houlberg, med ønske om at få opsat en bom til opbinding af heste ved de opsatte shelters rundt om i kommunen, evt en lille fold. Bestyrelsen for SEH mente at dette var en god ide, og der vil blive arbejdet videre hermed, bla.a. ved at rette henvendelse til kommunen. SEH's hjemmeside indeholder flere henvisninger til rideruter i kommunen, derfor bør vi rette henvendelse til turist kontoret, så de kan henvise til vores hjemmeside
5 Bosætning
            Intet nyt
6 Hjemmeside
Intet nyt
7 Andet
Der bliver afholdt foto‐dag på lem rideklub, hvor man kan få taget billeder af sin hest
8 Fremtiden
Vi fortsætter med at arrangere temaaftener, events, rideture mm
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt torsdag d. 12. januar 2012 kl. 19.00. Mødet vil blive afholdt hos
Stinne Houlberg.
Referat af bestyrelsesmøde i SEH torsdag d 20. oktober 2011
Mødet blev afholdt hos Maibritt Rittermann
Fremmødte ved aftenens møde var Maibritt Rittermann, Heidi Christensen, Stinne Houlberg og Christina Bonde Jørn Laursen måtte melde afbud
Dagsorden :
1 Godkendelse af forrige referat :
              Sidste mødes referat er godkendt uden anmærkninger
2 Økonomi
               Der var en kort gennemgang af regnskabet ved Stinne Houlberg, hvor hun kunne berette at der ikke var sket noget i forhold til tidligere.
3 Events
               -ridderturnering 2012 - der har ikke været meget nyt fra museet ved Spøttrup, men besyrelsen for SEH er stadig enige om at stille tid og kræfter til rådighed vedr. arrangementet til næste år
               -kræmmermarked- en ide om at arrangere et kæmpe kræmmermarked for alle der ligger inde med brugt rideudstyr. der stilles forslag op om at dette evt kunne afholdes på skive rideklub til foråret
               -temaaftener- bestyrelsen for SEH valgte at fastsætte nogle mulige tamaaftener for foråret 2012, følgende emner blev vedtaget :
medicinhånteringskursus,
              -klargøringskursus til marts ‐ april,
 
sidstnævnte ønskes afviklet i god tid med henblik på bla.a. Midt‐West Farmshow der afholdes d. 16.juni. Det blev aftalt at Christina retter henvendelse til en mulig underviser til klargøring.
4 Ridestier
Skive Ponytrav har rettet henvendelse til Stinne Houlberg, med ønske om at få opsat en bom til opbinding af heste ved de opsatte shelters rundt om i kommunen, evt en lille fold. Bestyrelsen for SEH mente at dette var en god ide, og der vil blive arbejdet videre hermed, bla.a. ved at rette henvendelse til kommunen. SEH's hjemmeside indeholder flere henvisninger til rideruter i kommunen, derfor bør vi rette henvendelse til turist kontoret, så de kan henvise til vores hjemmeside
5 Bosætning
            Intet nyt
6 Hjemmeside
Intet nyt
7 Andet
Der bliver afholdt foto‐dag på lem rideklub, hvor man kan få taget billeder af sin hest
8 Fremtiden
Vi fortsætter med at arrangere temaaftener, events, rideture mm
 
Næste bestyrelsesmøde vil blive afholdt torsdag d. 12. januar 2012 kl. 19.00. Mødet vil blive afholdt hos
Stinne Houlberg.