Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

onsdag d. 30. marts 2011.

Mødet blev afholdt umiddelbart efter afholdt generalforsamling, i lokalerne hos Bentas Cafeteria.

Deltagere :    Jørn Laursen, Maibritt Rittermann, Stinne Houlberg, Heidi Christensen og Christina Bonde

Referent :    Christina Bonde

Aftenens dagsorden :

1)    Konstituering af den nye bestyrelse

Der blev foretaget en rokade på de forskellige bestyrelsesposter, da Christina Bonde ikke ønskede at fortsætte som formand.

Posterne blev fordelt som følger:

Formand       :   Maibritt Rittermann
Næstformand  :   Heidi Christensen
Kasserer       :   Stinne Houlberg
Sekretær       :   Christina Bonde

Jørn Laursen fortsatte som menigt medlem af bestyrelsen.

2)    Events
I forbindelse med forberedelserne til at afholde et klargøringskursus af heste, det være sig til show, dyrskue, kåring, stævne eller fotografering, blev bestyrelsen opfordret til at rette henvendelse til familien Vihrsgaard, da denne familie har en meget professionel tilgang til klargøringen af heste. Maibritt vil tage kontakt, og høre om de vil være interesserede i et sådant kursus, ultimo april eller primo maj.

Bestyrelsen for SEH, overvejer at afholde endnu en temaaften med transport som tema – dog denne gang med bilen og traileren i fokus. Det var bestyrelsens opfattelse, at mange af de der var tilstede, ved den allerede afholdte temaaften, ikke fandt at dette blev godt nok belyst.

3)    EM i ridderdyst
Jørn, Heidi og Maibritt blev efter eget ønske, valgt til at være bestyrelsen for SEH’s repræsentanter under kommende møder med Spøttrup Borg Museum.
SEH vil gerne være den del af et evt. EM i 2012, og vil ligeledes gerne have muligheden for at komme med kreative indspark, men foreningen skal ikke hæfte økonomisk, i forbindelse med afholdelsen af EM2012.

4)    Evt.
Jørn var blevet kontaktet af Anni Oppelstrup, ang. etablering af stier, underforstået ridestier. Hun undrede sig over, at der, tilsyneladende, ikke var skred i etableringen af ridestier i Skiveområdet. Heidi vil tage kontakt til Anni.

Næste møde aftales via mail, med afholdelse primo maj.

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

onsdag d. 30. marts 2011.

Mødet blev afholdt umiddelbart efter afholdt generalforsamling, i lokalerne hos Bentas Cafeteria.

Deltagere :    Jørn Laursen, Maibritt Rittermann, Stinne Houlberg, Heidi Christensen og Christina Bonde

Referent :    Christina Bonde

Aftenens dagsorden :

1)    Konstituering af den nye bestyrelse

Der blev foretaget en rokade på de forskellige bestyrelsesposter, da Christina Bonde ikke ønskede at fortsætte som formand.

Posterne blev fordelt som følger:

Formand       :   Maibritt Rittermann
Næstformand  :   Heidi Christensen
Kasserer       :   Stinne Houlberg
Sekretær       :   Christina Bonde

Jørn Laursen fortsatte som menigt medlem af bestyrelsen.

2)    Events
I forbindelse med forberedelserne til at afholde et klargøringskursus af heste, det være sig til show, dyrskue, kåring, stævne eller fotografering, blev bestyrelsen opfordret til at rette henvendelse til familien Vihrsgaard, da denne familie har en meget professionel tilgang til klargøringen af heste. Maibritt vil tage kontakt, og høre om de vil være interesserede i et sådant kursus, ultimo april eller primo maj.

Bestyrelsen for SEH, overvejer at afholde endnu en temaaften med transport som tema – dog denne gang med bilen og traileren i fokus. Det var bestyrelsens opfattelse, at mange af de der var tilstede, ved den allerede afholdte temaaften, ikke fandt at dette blev godt nok belyst.

3)    EM i ridderdyst
Jørn, Heidi og Maibritt blev efter eget ønske, valgt til at være bestyrelsen for SEH’s repræsentanter under kommende møder med Spøttrup Borg Museum.
SEH vil gerne være den del af et evt. EM i 2012, og vil ligeledes gerne have muligheden for at komme med kreative indspark, men foreningen skal ikke hæfte økonomisk, i forbindelse med afholdelsen af EM2012.

4)    Evt.
Jørn var blevet kontaktet af Anni Oppelstrup, ang. etablering af stier, underforstået ridestier. Hun undrede sig over, at der, tilsyneladende, ikke var skred i etableringen af ridestier i Skiveområdet. Heidi vil tage kontakt til Anni.

Næste møde aftales via mail, med afholdelse primo maj.