Referat 30 april 2013

 

 

Mødet blev afholdt hos Mette Johansen
Tilstede var : Maibritt Rittermann, Stinne Houlberg, Mette Johansen,Christina Bonde og Marianne Laursen
Fraværende : Heidi Christensen

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendet via mail

2.    Ridestier
Der forefindes et grønt udvalg på landbo limfjord- der anbefales at tage kontakt til dem for at få en overblik over færdsel mm.
Der skal en mand ind i den inderste gruppe med ridestier således vi kan få en indflydelse på hvad der skal laves og gøres med henblik på ridestierne i Skive og omegn.
Der skal tages fat til enten Frank Kruse( Stinne) eller Anja Opstrup( Majbritt) for at høre hvad vi kan gøre. Skal der måske tages intiativ til et møde med SEH og ridesti udvalget.
Få trykket ekstra folder omkring ridestier og opførsel på disse stier,  og smidt dem ud til Rideklubber og steder. Evt tage dem til heste arrangementer.
Der skal laves plakter/pressinger til brug til div arrangementer.

3.    Forretningorden
Forretningsorden i den nye reviderede udgave godkendes for 2013, og kan igen tages op til revidering i 2014, med henblik på at bosætnings delen skal revideres med kontakt til områdets ejendomsmægler for øje.

4.    Hesten I Fokus 2013
Majken Bjerregaard er meget interesseret og vender tilbage når hun ved mere om hvorvidt det kan lade sig gøre.
Christina har taget kontakt til galopløb, afventer svar
Tage kontakt til 24 ride, jo-po, lykkentoft ang dækken til galopløb ( Marianne)
Ellers intet nyt, der afholdes møde d 13 Maj


5.    Brev til Rideklubber/opstaldningssteder
Brevet godkendes og gøres klar til at sende ud til de respektive klubber og steder.
Sende folder med ridestier ud når brevet sendes.
Mette tjekker hendes liste hun har, samt får adresse på travfolket
Marianne tager sig af brainstormingen. ( Marianne mailer til Mette med adresse).

6.    Hjemmesiden
Der arbejdes på højtryk for at få hjemmesiden opdateret hurtigst muligt.. Marianne, Heidi og Maibritt tager en aften med how to do med hjemmesiden.

7.    Vison for SEH
Fokusområder 2013: Ridestier, Hesten i fokus 2013, Klargøring til Farmshow 2014, Rundvisning på Katrinelund og et endnu ukendt arrangement

Ridestier, få det slået stort op med presse arrangere rideture med kaffe og kage til slut. Få fat i en vognmand der kan samle heste og ejere op der ikke har trailer- har vi sådan en her i området ?
Lave foredrag/arrangementer.
Et stort og kendt navn kunne være en mulighed.
Udflugt til stutteri her i nærområdet: Viegården, Katrinelund, Priess Horse. ( undersøge priser på rundvisning og buspriser) Marianne undersøger en pris på rundvisningen og hører om en dato sept-oktober. Evt i forbindelse med senkåringen i DV.

8.    Evt.
Foredrag med Marianne Flormann d 16 august, kunne det være en mulighed ?
Bid tilpassning 1200 kr pr prs incl hest ? Er det en mulighed, eller bliver der for dyrt
Kursus med kiropraktor/ fys til både hest og rytter, mulighed for tilskuer.
Kursus med Sidsel Sommer ( uddannet fysioterapeut til mennesker, osteopat rettet mod heste og hunde)

Næste bestyrelsesmøde afholdes  d 4 Juni kl 19.00 hos Maibritt Rittermann

Referat 30 april 2013

 

 

Mødet blev afholdt hos Mette Johansen
Tilstede var : Maibritt Rittermann, Stinne Houlberg, Mette Johansen,Christina Bonde og Marianne Laursen
Fraværende : Heidi Christensen

1.    Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet er godkendet via mail

2.    Ridestier
Der forefindes et grønt udvalg på landbo limfjord- der anbefales at tage kontakt til dem for at få en overblik over færdsel mm.
Der skal en mand ind i den inderste gruppe med ridestier således vi kan få en indflydelse på hvad der skal laves og gøres med henblik på ridestierne i Skive og omegn.
Der skal tages fat til enten Frank Kruse( Stinne) eller Anja Opstrup( Majbritt) for at høre hvad vi kan gøre. Skal der måske tages intiativ til et møde med SEH og ridesti udvalget.
Få trykket ekstra folder omkring ridestier og opførsel på disse stier,  og smidt dem ud til Rideklubber og steder. Evt tage dem til heste arrangementer.
Der skal laves plakter/pressinger til brug til div arrangementer.

3.    Forretningorden
Forretningsorden i den nye reviderede udgave godkendes for 2013, og kan igen tages op til revidering i 2014, med henblik på at bosætnings delen skal revideres med kontakt til områdets ejendomsmægler for øje.

4.    Hesten I Fokus 2013
Majken Bjerregaard er meget interesseret og vender tilbage når hun ved mere om hvorvidt det kan lade sig gøre.
Christina har taget kontakt til galopløb, afventer svar
Tage kontakt til 24 ride, jo-po, lykkentoft ang dækken til galopløb ( Marianne)
Ellers intet nyt, der afholdes møde d 13 Maj


5.    Brev til Rideklubber/opstaldningssteder
Brevet godkendes og gøres klar til at sende ud til de respektive klubber og steder.
Sende folder med ridestier ud når brevet sendes.
Mette tjekker hendes liste hun har, samt får adresse på travfolket
Marianne tager sig af brainstormingen. ( Marianne mailer til Mette med adresse).

6.    Hjemmesiden
Der arbejdes på højtryk for at få hjemmesiden opdateret hurtigst muligt.. Marianne, Heidi og Maibritt tager en aften med how to do med hjemmesiden.

7.    Vison for SEH
Fokusområder 2013: Ridestier, Hesten i fokus 2013, Klargøring til Farmshow 2014, Rundvisning på Katrinelund og et endnu ukendt arrangement

Ridestier, få det slået stort op med presse arrangere rideture med kaffe og kage til slut. Få fat i en vognmand der kan samle heste og ejere op der ikke har trailer- har vi sådan en her i området ?
Lave foredrag/arrangementer.
Et stort og kendt navn kunne være en mulighed.
Udflugt til stutteri her i nærområdet: Viegården, Katrinelund, Priess Horse. ( undersøge priser på rundvisning og buspriser) Marianne undersøger en pris på rundvisningen og hører om en dato sept-oktober. Evt i forbindelse med senkåringen i DV.

8.    Evt.
Foredrag med Marianne Flormann d 16 august, kunne det være en mulighed ?
Bid tilpassning 1200 kr pr prs incl hest ? Er det en mulighed, eller bliver der for dyrt
Kursus med kiropraktor/ fys til både hest og rytter, mulighed for tilskuer.
Kursus med Sidsel Sommer ( uddannet fysioterapeut til mennesker, osteopat rettet mod heste og hunde)

Næste bestyrelsesmøde afholdes  d 4 Juni kl 19.00 hos Maibritt Rittermann