FORMÅL

Foreningens formål er

at    oprette interessegrupper i Region II til støtte for personer, som har hypermobile led,
       deres familier m.fl.

at    afholde offentlige foredrag og medlemsmøder m.v.

at    udbrede kendskabet til hypermobilitet og hypermobilitetssyndrom.

at    arbejde for bedre tilbud, behandling og træning til hypermobile.

at    støtte personer, som er kommet i klemme i det offentlige socialvæsen.

at    søge midler, så kontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb.
 

Hvem kan være medlemmer:

MEDLEMMER
Som medlemmer kan optages personer, som tilslutter sig foreningens formålsparagraf, og som er aktiv inden for foreningen virksomhed.

Hvis et medlem udøver skadelig virksomhed overfor foreningens formål og virksomhed, kan bestyrelsen træffe beslutning om eksklusion af medlemmet. 

 

Hvis du ønsker at se foreningens vedtægter i fuld udstrækning, så tryk her.

 

Copyright © 2011 Hypermobile & HMS i Region II. Alle rettigheder forbeholdes.
Redigeret: 15. marts 2011 af This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.