Generalforsamlinger

GENERAL FORSAMLING

D. 3. FEBRUAR 2015

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2014

 

Medlemstakket til borgerforeningen er 93 ud af 185 husstande (voksne 166/børn36) 3 medlemmer er udenbys. 92 husstande er ikke medlemmer, deraf er 15 af disse sommerhuse, børnehuset, smeden og Boruplund.

 

Aktivitetsgrupperne i forsamlingshuset i år er: Café Knud, Kreative kvinder, børnehuset og Taarupkoret.

 

Fællesspisninger/Arrangementer: Der har været 14 stk i alt.

Der har været filmaften for børn, fastalavnsfest, sankthansfest, sommerfest, søndagscafé, voksenfest, foredragsaften og juletræsfest - tak til alle de der hjælper til med disse arrangementer.